Titanit Ar-Ge Laboratuvarı

Firmamız kendi bünyesinde temel kaplama karakterizasyonlarını (kaplama kalınlığı, adhezyon) ve genel metalografik numune hazırlığını gerçekleştirebilecek altyapıya sahiptir. Ayrıca paslanmaz çelik numuneler için elektropolisaj ve pasivasyon sistemleri Ar-Ge laboratuvarında mevcuttur. Bunlara ek olarak, kesici takımların çapak alma-kenar yuvarlama prosesi öncesi ve sonrası kesici ağız radyuslarını ve kullanılmış kesici takımların aşınma oranlarını ölçebilmek için ultra hassas Zoller ölçüm cihazına sahiptir.

Firmamız ayrıca ince film kaplama ileri analiz ve karakterizasyon ölçümleri için İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi-Kuytam, Deniz Harp Okulu, Sabancı Üniversitesi-Sunum gibi çeşitli üniversitelerin nanoteknoloji-triboloji laboratuvar imkanlarından faydalanmaktadır. Ayrıca söz konusu üniversitelerle birlikte devlet destekli projeler gerçekleştirmekte ve projeler kapsamında laboratuvar hizmet alımları yapmaktadır.

Kalitenin ancak güncel olmakla mümkün olabileceğinin bilincinde olan firmamız, bu amaçla dünyadaki son gelişmeleri ve akademik literatürü sürekli olarak takip etmekte ve yaptığı düzenli yatırımlarla son teknolojiyi bünyesine dahil etmektedir.

Cihazlarımız

CALOTEST KAPLAMA KALINLIK ÖLÇÜMÜ

Bu yöntem “Bilye ile krater açma” olarak da isimlendirilmektedir. Kaplama yüzeyinde belli bir devir hızıyla döndürülen çelik bilye, ara yüzeydeki elmas süspansiyonu ile kaplama yüzeyini aşındırmakta ve yüzeyde bir krater oluşturmaktadır. Oluşan krater üzerinden optik mikroskop altında mesafe ölçümleri yapılarak, bu amaçla geliştirilmiş bir matematiksel formülasyon ile kaplama kalınlığı hassas olarak ölçülebilmektedir. Yöntem, XRF gibi hasarsız yöntemlere kıyasla çok daha hassas sonuçlar vermektedir.

KAPLAMA ADHEZYON (YAPIŞMA) ÖLÇÜMÜ

Daimler-Benz tarafından geliştirilen ve VDI 3198 Alman standardına göre tanımlanan yöntemi dünyada en çok kabul gören ve en pratik uygulanan ince film adhezyon (yapışma) ölçüm tekniğidir. Yöntem, kaplama yüzeyi üzerinde Rockwell-C ucuyla 150 kg yük altında iz oluşturma prensibine dayanmaktadır. Oluşan HRc izi, optik mikroskopta x100 büyütme ile incelenir ve iz çevresindeki kaplama çatlama ve dökülmeleri standart patern ile mukayese edilerek, kaplamanın taban malzemeye yapışma mukavemeti hakkında kalitatif bilgiye ulaşılmaktadır. Standart patern aşağıda gösterilmiştir ve HF1 ile HF6 arası toplam 6 yapışma grubuna karşılık gelmektedir. HF1- HF4 arası yapışmalar kabul edilebilir iken, HF5 ve HF6 kabul edilemez, yetersiz kaplama adhezyonu anlamına gelmektedir.

ZOLLER CİHAZI

Drag Finishing (Kenar Yuvarlama) yöntemiyle kesici takımların kesici ağızlarında hem bileme izlerinin ve yüzey hatalarının mekanik olarak giderilmesi, hem de keskin kenarların yuvarlanarak radyus oluşturması ile ağız tokluğu ve mukavemeti arttırılmaktadır. Kenar yuvarlama öncesi ve sonrası kesici kenarın elektron mikroskobu görüntüleri aşağıda sunulmuştur:

Oluşan kenar radyusu son derece hassas mikrometre düzeyinde ölçüye sahiptir ve bu radyusların ultra hassas olarak ölçümünde Zoller cihazı kullanılmaktadır. Bu sayede, takım ağzında yeterli radyus oluşup oluşmadığı, yüzey çapaklarının giderilme durumu ve kullanılmış-aşınmış takımlarda hassas serbest yüzey aşınma şerit genişliği (Vb) ölçümleri Zoller cihazıyla yapılabilmektedir.

Cihazın görüntüsü, üç boyutlu profil görünümleri ve iki boyutlu aşınma ölçüm görüntüleri aşağıda verilmiştir.

METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA

Metalografik numune hazırlama süreçlerinde numune kesme, soğuk kalıplama ve tam otomatik parlatma cihazları kullanılmaktadır. Cihazların görüntüleri aşağıdadır.

Kesit analizi yapılacak kaplamalı numuneler önce kesilmekte, sonra kalıplanmakta ve en son metalografik parlatma (polisaj) ve dağlama (etching) işlemleri yapılarak Taramalı Elektron Mikroskobu veya benzer bir analiz cihazında kesit incelemesi için hazır hale getirilmektedir.

ELEKTROPOLİSAJ VE PASİVASYON SİSTEMİ

Özellikle tıbbi amaçlı uygulamalarda kullanılan kesici takımlarda paslanmaz çelik kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu iş için özel geliştirilen martenzitik paslanmaz çelikler hem ısıl işlemle sertleştirilebilme hem de kolay parlatılabilme özelliğine sahiptir ve bu ürünler kaplama portföyümüzün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu paslanmaz çelik malzemelerin elektropolisaj yöntemiyle parlatılma ve pasivasyon yöntemiyle korozyon özelliklerinin geliştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmaktayız. Geliştirdiğimiz polisaj ve pasivasyon proseslerinin etkinliğini Üniversitelerin Korozyon Laboratuvarlarında düzenli olarak test etmekteyiz. Farklı tip paslanmaz çelikler için proses geliştirme çalışmalarımızı da devam ettirmekteyiz.

Laboratuvarımızda bulunan elektropolisaj ve pasivasyon cihazlarının görünümü aşağıdadır.