Ar-Ge

ArGe Projeleri

Titanit kendi bünyesinde bir ArGe departmanına ve temel kaplama analiz ekipmanlarına sahiptir. Ürettiği kaplamaların detaylı tribolojik özelliklerinin belirlenmesi ve elde edilen özelliklerin tekrarlanabilirliğinin testlerini bünyesinde yapmaktadır. İhtiyaca göre İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Bölümünden ileri karakterizasyon ve analiz hizmeti almaktadır.

Ayrıca firmamız, sahip olduğu teknolojileri dünyadaki gelişmelere göre yenileyerek güncel tutmaktadır. TÜBİTAK ve KOSGEB kurumlarıyla ArGe projeleri gerçekleştirmekte ve sektörünün lider firmaları ile ortak ArGe projeleri   yapmaktadır.

Genel bir bakışta, başarılı olan projelerimiz kapsadığı konu başlıklarında projeye dahil firmalara ölçülebilir avantajlar sağlamış ve ürettiği ürünler üzerinde rakamsal gerçeklere dayalı rekabetçi özellikler katmıştır.

Birlikte neler yapabiliriz?