Kesici takımlar için PVD kaplama çeşitleri

Kesici takım yüzeylerine PVD kaplama uygulanmasının temel amacı takımın aşınma direncini arttırmak ve takım kullanım ömrünü uzatmaktır. Böylece daha hızlı parça üretimi ve daha iyi parça yüzey kalitesi elde edilmektedir.

Genel olarak kesici takımlar üzerine PVD kaplama uygulanarak, yüksek yüzey sertliği, yüksek aşınma direnci, düşük yüzey sürtünme katsayısı ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyon ve erozyona dayanıklılık hedeflenmektedir. Tüm bu beklentileri aynı anda en üst düzeyde karşılayan tek çeşit kaplama mevcut değildir. Bu nedenle kesici takımın kullanıldığı tezgah özellikleri, kesme parametreleri, kesici takım türü, kullanılan iş parçasının özellikleri, talaş kaldırma sırasında kullanılan soğutma-yağlama koşulları ve kesici takımın baskın aşınma karakteristiği incelenmeli ve bu bulgular doğrultusunda hangi kaplama çeşidinin daha uygun olacağı belirlenmelidir.

Kesici takımlardaki genel aşınma-hasar mekanizmaları ve bu mekanizmalara göre tercih edilmesi gereken kaplama nitelikleri yandaki tabloda özetlenmiştir.

Hata mekanizmasıKaplamadan beklenen baskın özellik
Abrazif Aşınma (Çizilme, yolunma, serbest yüzeyde aşınma, keskin köşede körelme)
Yüksek sertlik ve tokluk
Adhesif aşınma (Sarma, sıvanma, serbest yüzeyde yapışmalı aşınma, keskin köşeye iş parçası yapışması)
Düşük sürtünme katsayısı, yüksek yüzey kayganlığı
Yüksek sıcaklık aşınması (Oksidasyon, difüzyon, erozyon, talaş yüzeyinde krater oluşumu), termal yorulma
Yüksek sıcaklık dayanımı, yeterli ısı izolasyonu
Plastik deformasyon (Takımda şekil değişimi, kırılma, kütlesel hasar)Tokluğu, sertliği ve mukavemeti yüksek kesici takım ve kaplama seçilmesi