Deniz Harp Okulu ile ortak yaptığımız çalışma Journal of Mechanical Engineering Science dergisinde yayımlandı

Deniz harp okulu ile ortak çalışma

Deniz Harp Okulu ile ortak yürüttüğümüz CrN kaplamalı CuBe alaşımları üzerine olan çalışmamız İngiltere’de Journal of Mechanical Engineering Science dergisinde yayımlandı.

ArGe ve İnovasyon Müdürümüz Dr. Cenk Türküz ve Deniz Harp Okulu Öğretim Üyesi Doğuş Özkan imzalı çalışmanın Türkçe özeti şöyle:

Bakır Berilyum (CuBe) alaşımları üstün mekanik ve iletkenlik özellikleri sebebiyle metal işlemede, elektronik cihazlarda, otomotiv sistemlerinde ve uzay-havacılık sektöründe kullanılmaktadır. Sertliğinin nispeten düşük olması sebebiyle, içten yanmalı motor valf mekanizmaları gibi tribo-sistemlerde kullanımı sınırlıdır. Bu çalışmada, ısıl işlem görmüş CuBe alaşımı Katodik Ark Buharlaştırma Fiziksel Buhar Biriktirme (Ark-PVD) yöntemiyle mikron altı kalınlıkta Krom Nitrür (CrN) kaplanmış, aşınma direnci sadece yağlamasız ortamlar için değil, aynı zamanda tribo-sistemlerde yağlamalı koşullarda arttırılmış ve özellikle kam tapetler için uygun bir malzeme adayı olarak hedeflenmişir. Bu amaçla, CrN kaplamalı CuBe, kaplamasız CuBe ve AISI52100 çelik numuneler tribometre ile yağlamasız ve yağlamalı kayma koşullarında test edilmiştir. Yüzey morfolojilerindeki değişimler ve tribo-kimyasal oluşumlar Optik Mikroskop, Optik Profilometre, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, CrN kaplamanın CuBe aşınma direncini önemli oranda arttırdığını göstermiştir. Sonuç olarak, CrN kaplamalı CuBe alaşımının hem sınır yağlamalı, hem de yağlamasız rejimlerde kam tapet malzemesi olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır.

Makalenin tamamına Journal of Mechanical Engineering Science web sitesinden ulaşabilirsiniz.