Dubleks İşlem Görmüş PVD Kaplamaların Aşınma Özelliklerini incelediğimiz Yüksek Lisans Tez makalemiz “Wear” Dergisinde Yayınlandı

Dubleks işlem görmüş PVD kaplamaların kuru ve sınır yağlama koşullarında aşınma özelliklerini inceleyen “Wear Performance Under Dry and Lubricated Conditions of Duplex Treatment TiN/TiCrN Coatings Deposited With Different Numbers of CrN Interlayers on Steel Substrates” isimli son makale çalışmamız, akademik dünyanın en prestijli yayın organlarından Wear Dergisinde Nisan 2023’te online olmuştur.

Bu makale, farklı sayıda CrN ara tabakaları kullanılarak çelik alt tabakalara yüzey kaplama yapılan TiN/TiCrN kaplamalarının kuru ve sınır yağlama koşullarında aşınma özelliklerini incelemektedir. Dubleks işlem görmüş PVD kaplamaların performansı, ara tabaka sayısının artmasıyla artar ve sınır yağlama koşullarında daha iyi sonuçlar verir. Bu araştırma, endüstriyel uygulamalarda kaplama malzemelerinin performansını optimize etmek için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043164823003149