ArGe Departmanımızın Katkılarıyla Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinin Çalışmaları Materials Dergisinde Yayımlandı

Titanit PVD Coating Material Journal

Farklı PVD kaplama türlerinin düşük ve yüksek sıcaklık aşınma davranışlarının analiz edildiği “Effect of AISI H13 Steel Substrate Nitriding on AlCrN, ZrN, TiSiN, and TiCrN Multilayer PVD Coatings Wear and Friction Behaviors at a Different Temperature Level” isimli makalemiz, “Materials” dergisinde Şubat 2023’te yayınlanmıştır.

Bu çalışma, AISI H13 çeliği nitrasyonunun farklı PVD kaplama türlerinin düşük ve yüksek sıcaklık aşınma davranışlarına etkisini araştırmaktadır. AlCrN, ZrN, TiSiN ve TiCrN çok katmanlı kaplamaların aşınma ve sürtünme davranışları, farklı sıcaklık seviyelerinde incelenmiştir. Bu araştırma, kaplama malzemelerinin performansını artırmak için nitrasyon işleminin etkisini anlamak için önemli bir adımdır.

Link: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/4/1594